Marián Lejava

Záverečný koncert festivalu Melos-Étos


17. 11. 2022 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Marián Lejava dirigent
Milan Paľa husle
Juraj Beneš
Iannis Xenakis
Victoria Poleva
Pascal Dusapin
Allegro per orchestra
Ata pre 89 hráčov
Null
Aufgang, koncert pre husle a orchester

Medzi osobnosti slovenskej avantgardy 60. rokov patrí Juraj Beneš, ktorý významne rozšíril a inovoval žáner opernej tvorby. Hra s vytváraním chromatických a harmonických clustrov medzi jednotlivými sekciami orchestra je príznačná pre dielo gréckeho skladateľa a zároveň architekta Ianisa Xenakisa. Skúmaniu zvuku ostal verný aj Xenakisov žiak Pascal Dusapin, ktorý podrobuje svoje diela mikrotonálnym procesom. Stretnutie s huslistom Renaudom Capuçonom podnietilo skladateľa k dokončeniu husľového koncertu, ktorý preveruje technickú ekvilibristiku huslistov v exponovaných vysokých polohách. Kyjevská rodáčka Viktoria Poleva je jednou z popredných osobností súčasnej ukrajinskej kompozičnej tvorby. Kritici ju radia spolu s Góreckim, Tavenerom, Pärtom a Godárom medzi tvorcov „sakrálneho minimalizmu“. V roku 2021 vyšlo huslistovi Milanovi Paľovi CD s komornými dielami Pascala Dusapina, preto možno očakávať aj pri husľovom koncerte maximálne pochopenie a technické zvládnutie partu. Orchester Slovenská filharmónia bude dirigovať Marián Lejava, ktorý súčasnému repertoáru dobre rozumie, nakoľko je sám i skladateľom.