Marián Lejava

Záverečný koncert festivalu Melos-Étos


17. 11. 2022 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Marián Lejava dirigent
Milan Paľa husle
Juraj Beneš
Iannis Xenakis
Victoria Poleva
Pascal Dusapin
Allegro per orchestra
Ata pre 89 hráčov
Null
Aufgang, koncert pre husle a orchester