Spevácky zbor Lúčnica - (c) Vladimir Yurkovic

PUBLIKUM + ONLINE Adventný koncert


13. 12. 2020 (Nedeľa) o 16:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Návštevníci v Koncertnej sieni SF + ONLINE

Koncert bude vysielaný naživo na stream.filharmonia.sk.

Návštevníci do povolenej kapacity miest v Koncertnej sieni SF + ONLINE.
Vstupenky v predaji.

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle, dirigent
Spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová zbormajsterka
Slávka Zámečníková soprán
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod
Franz Schubert
Mikuláš Schneider-Trnavský
John Rutter
Meditácia na Prelúdium č. 1 C dur, BWV 846
Ave Maria, D. 839
Ave Maria in B
Magnificat pre soprán, miešaný zbor a komorný orchester

Advent, z latinského adventus, čo znamená príchod, predstavuje čas prípravy na vianočné obdobie a príchod Krista. S adventom sú späté aj modlitby Ave Maria (Zdravas’ Mária) a Magnificat (Velebí moja duša Pána). Slová Ave Marie sú podľa Biblie slovami Alžbety, očakávajúcej narodenie Jána Krstiteľa, adresované Márii, ktorá ju prišla navštíviť po tom, čo jej anjel zvestoval, že sa stane matkou Božieho syna. Pri ich stretnutí Mária na pozdrav Alžbety odpovedala práve chválospevom Magnificat. Obe modlitby boli a sú často zhudobňované už od čias gregoriánskeho chorálu. Ave Maria zaznie v podobe známych skladieb od Johanna Sebastiana Bacha/Charlesa Gounoda a Franza Schuberta, ako aj v dojímavej verzii slovenského autora Mikuláša Schneidera-Trnavského. Ťažiskom koncertu je zhudobnenie Magnificatu od Johna Ruttera, súčasného anglického skladateľa a dirigenta. Inšpiráciou mu boli oslavy mariánskych sviatkov sprevádzaných veľkými „fiestami“ a procesiami v uliciach Španielska, Mexika či Portorika. Rutter chcel teda napísať oslavný Magnificat, „v ktorom bude slnko svietiť od začiatku až do konca“.
Mladá sopranistka Slávka Zámečníková zaznamenala raketový štart na svetové operné i koncertné pódia a patrí medzi najväčšie slovenské operné nádeje. Od septembra 2020 je členkou stáleho ansámblu Viedenskej štátnej opery. Účinkovala v popredných operných domoch a na významných festivaloch v spolupráci s renomovanými telesami a dirigentmi. Spevácky zbor Lúčnica pripravila umelecká vedúca súboru a zbormajsterka Elena Matušová. Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001 ako nástupca Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra.

Slovenský Inštitút vo Viedni logoKoncert sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni.