M2 Koncert pre študentov vysokých škôl


8. 12. 2006 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Koncert pre študentov vysokých škôl


Slovenská filharmónia


Charles Olivieri-Munroe, dirigent


Alena Heribanová, moderátorka

Antonín Dvořák                                  


Slovanské tance, výber

Mladý šarmantný dirigent Charles Olivieri-Munroe bude stáť za dirigentským pultom aj na koncerte, venovanom špeciálne pre vysokoškolákov. Spoločne so Slovenskou filharmóniou uvedie výber z prvej aj druhej rady Slovanských tancov Antonína Dvořáka. Antonín Dvořák bol človek s mimoriadne vyvinutým vzťahom ku deťom a mládeži. Deťom dokonca venoval aj niektoré svoje skladby. Mladým sa intenzívne venoval ako pedagóg pražského a newyorského konzervatória. Je o ňom známe, že sa mu veľmi páčila myšlienka zakladateľky konzervatória v New Yorku, aby na tejto škole mohli študovať hudobne nadaní mladí ľudia bez rozdielu farby pleti a národností. To bol aj jeden z dôvodov, prečo prijal pozvanie do Ameriky.


Celý svoj život zostal presvedčeným Čechom a stotožňoval sa s ideami slovanskej rovnoprávnosti. Národné prvky jednotlivých národov ho fascinovali, mnohé z nich aj použil   vo svojom nesmrteľnom cykle Slovanských tancov. Hrávajú sa po celom svete, objavujú sa na pultoch všetkých vydavateľstiev.  Slovanské tance patria dnes medzi populárne koncertné tituly a sú akýmsi univerzálnym hudobným jazykom. Aj preto ich dramaturgia Slovenskej filharmónie vybrala ako vzácny umelecký darček na prvé stretnutie vysokoškolákov s klasickou hudbou.