Slovenský komorný orchester

Koncert bez bariér


8. 9. 2023 (Piatok) o 18:00, M Mimoriadne koncerty
Stĺpová sieň SF,
Cena: 12 € , 2 € ŤZP Vstup do Stĺpovej siene bude z Medenej ul.
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Peter Šaray, Igor Maršálek, Viliam Trgo husle
Peter Zwiebel, Juraj Madari, Martin Petrík viola
Andrej Gál, Aleksei Kardash
violončelo
Johann Pachelbel
Antonio Vivaldi

Johann Sebastian Bach
Kánon, P. 37
Koncert pre dve violončelá a sláčikový orchester g mol, RV 531
Koncert pre tri violy a sláčikový orchester (podľa Koncertu pre tri čembalá BWV 1064 upravil Martin Petrík)
Antonio Vivaldi
Jaroslav Ježek
Koncert pre štvoro huslí, violončelo a sláčikový orchester h mol, op. 3 č. 10, RV 580
Piesne (výber)

Vstup do Stĺpovej siene bude z Medenej ul.
Bezbariérový vstup do Stĺpovej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3