Szymon Bywalec, dirigent

Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba


6. 11. 2021 (Sobota) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 € Koncert sa koná v režime OTP*

Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Szymon Bywalec
 dirigent
Štefan Sedlický zbormajster
Ivan Buffa klavír
Diana Buffa klavír
Milan Paľa husle
Marek Štrbák organ
Andrea Ľuptáková soprán
Tomáš Šelc barytón
Jana Kmiťová
Marián Lejava
Lukáš Borzík
Vladimír Bokes
Neprítomnosť / Abwesenheit, koncert pre dva klavíry a orchester (premiéra)
Vertigo, koncert pre husle a orchester, op. 23b (premiéra)
Chiaroscuro pre organ a orchester (premiéra)
Te Deum pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester, op. 93 (premiéra)

Koncert z tvorby žijúcich slovenských autorov otvára dielo Jany Kmiťovej, ktorá ako skladateľka spolupracuje s poprednými domácimi i zahraničnými interpretmi (Klangforum Wien, Arditti Quartett a ď). Okrem kompozície študovala aj hru na klavíri a jedným z prirodzených vyústení jej záujmu o tento nástroj je aj ambiciózny projekt koncertu pre dva klavíry s orchestrom, ktorého inšpiráciou sa stalo manželské klavírne duo – Ivan a Diana Buffovci. Nezvyklé zvukové sfarbenia v diele dotvára skupina akordeónov, zaradená mimo tradičného kánonu medzi hráčov orchestra. Marián Lejava sa vo svete hudby vyjadruje nielen svojím komplexným skladateľským jazykom, ale i pomocou dirigentskej taktovky v spolupráci s poprednými domácimi i zahraničnými telesami. Jeho husľový koncert Vertigo vznikol na objednávku dirigenta Pavla Šnajdra a jeho telesa Brno Contemporary Orchestra, ktorí jeho ansámblovú verziu so sólistom Milanom Paľom uviedli v Brne v jeseni 2018. Autor dielo potom prepracoval aj vo verzii pre symfonický orchester, ktorá po prvýkrát zaznie na koncerte Slovenskej filharmónie. Lukáš Borzík svoju kompozíciu pre organ a orchester nazval Chiaroscuro. Tento pojem pochádza z výtvarnej techniky a znamená „šerosvit“. Obdobne ako na obrazoch, aj v tejto skladbe je prítomný ako prechod z tmavých hĺbok ku žiarivému svetlu, čo symbolizuje nádej, že napriek náročnému obdobiu pandémie, ktoré zažívame, bude mať všetko nakoniec svoj zmysel. Aj preto dielo venoval všetkých obetiam pandémie Covid-19. V tvorbe Vladimíra Bokesa sa prelína jeho záľuba v uplatňovaní rozličných racionálnych postupov s expresívnym výrazom. Jeho skladba Te Deum, ktorá uzatvára rad jeho duchovných kompozícií, je venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie. Koncert zaznie v naštudovaní poľského dirigenta Szymona Bywalca, uznávaného odborníka na poli súčasnej vážnej hudby, ktorý okrem štúdia v Katoviciach, Krakove a talianskej Siene absolvoval dirigentské kurzy u majstrov taktovky ako Kurt Masur, Zoltán Peskó či Pierre Boulez.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)