Slovenský komorný orchester

Koncert bez bariér


17. 10. 2015 (Sobota) o 16:00, M Mimoriadne koncerty
Malá sála SF,
Cena: 8 €, ŤZP-S: 2 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Antonio Vivaldi Štvoro ročných období
Koncert pre husle a sláčikový orchester E dur Jar RV 269
Koncert pre husle a sláčikový orchester g mol Leto RV 315
Koncert pre husle a sláčikový orchester F dur Jeseň RV 293
Koncert pre husle a sláčikový orchester f mol Zima RV 297
Ástor Piazzolla / Leonid Desiatnikov Štvoro ročných období v Buenos Aires pre husle a sláčikový orchester

Bezbariérový vstup do Koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3