Szymon Bywalec, dirigent

Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba


6. 11. 2021 (Sobota) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 11, 8 € Koncert sa koná v režime OTP*

Koncert v rámci festivalu Epoché /  Nová slovenská hudba

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Szymon Bywalec
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Ivan Buffa klavír
Diana Buffa klavír
Eva Šušková soprán
Tomáš Šelc barytón
Marek Štrbák organ
Jana Kmiťová
Lukáš Borzík
Marián Lejava
Vladimír Bokes
Neprítomnosť / Abwesenheit, koncert pre dva klavíry a orchester (premiéra)
Chiaroscuro pre organ a orchester (premiéra)
Vertigo, koncert pre husle a orchester, op. 23b (slovenská premiéra)
Te Deum pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester, op. 93 (premiéra)

Koncert z tvorby žijúcich slovenských autorov otvára dielo Jany Kmiťovej, ktorá ako skladateľka spolupracuje s poprednými domácimi i zahraničnými interpretmi (Klangforum Wien, Arditti Quartett a ď). Okrem kompozície študovala aj hru na klavíri a jedným z prirodzených vyústení jej záujmu o tento nástroj je aj ambiciózny projekt koncertu pre dva klavíry s orchestrom. Marián Lejava sa vo svete hudby vyjadruje nielen svojím komplexným skladateľským jazykom, ale i pomocou dirigentskej taktovky v spolupráci s poprednými domácimi i zahraničnými telesami. V tvorbe Vladimíra Bokesa sa prelína jeho záľuba v uplatňovaní rozličných racionálnych postupov s expresívnym výrazom.
Poľský dirigent Szymon Bywalec okrem štúdia v Katoviciach, Krakove a talianskej Siene absolvoval dirigentské kurzy u majstrov taktovky ako Kurt Masur, Zoltán Peskó či Pierre Boulez. Jozef Chabroň, zbormajster SFZ, participoval na príprave niekoľkých úspešných produkcií Viedenskej štátnej opery i Operného domu v Zürichu. Ivan Buffa pôsobí ako klavirista, skladateľ a umelecký vedúci súboru interpretujúceho najmä súčasnú vážnu hudbu, Quasars Ensemble. Slovenský huslista Milan Paľa, ktorý pravidelne spolupracuje aj s poprednou sopranistkou Evou Šuškovou, má za sebou množstvo premiér skladieb domácich i zahraničných autorov.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)