M1 Slovenská hudba


19. 11. 2006 (Nedeľa) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia

Spevácky zbor mesta Bratislavy

Leoš Svárovský, dirigent

Ladislav Holásek, zbormajster

Marián Slovák, recitátor

Eugen Suchoň Baladická suita op. 9 ESD 58b

Ľudovít Rajter Impressioni rapsodiche  

Ivan Hrušovský Musica nocturna per archi

Ilja Zeljenka Oswieczym, kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov

Roku 2006 si pripomíname 100. výročie narodenia výnimočného slovenského umelca, bývalého šéfdirigenta Slovenskej  filharmónie, dlhoročného pedagóga a skladateľa Ľudovíta Rajtera. Popri aktívnej dirigentskej i pedagogickej činnosti sa venoval aj komponovaniu. Z jeho poslednej tvorivej etapy zaznie dielo pôvodne napísané pre Komorných sólistov Bratislava – Impresioni rapsodiche.  Ľudovíta Rajtera  a Eugena Suchoňa spájali nielen dlhoročné priateľské, ale aj intenzívne pracovné kontakty. Ľ. Rajter sa zaslúžil o početné uvádzanie aj nahrávanie Suchoňových diel a neskôr obaja stáli aj pri založení Slovenskej filharmónie. Eugen Suchoň sa postupne vypracoval na uznávanú  skladateľskú  osobnosť medzinárodného významu. Z jeho skorších opusov pochádza aj Baladická suita v silnom slovenskom národnom duchu, ktorú napísal ešte ako mladý pedagóg na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko. Pôvodne bola určená pre klavír, neskôr ju zinštrumentoval pre veľký orchester.

O generáciu mladší skladateľ,  Ivan Hrušovský, si vážil odkaz veľkých slovenských majstrov. Sám odchovaný na klasických kompozičných princípoch, neraz vstúpil na nový experimentátorský terén. Dokladom je aj jeho Musica nocturna  pre veľký sláčikový orchester z roku 1970.  Nesporne avantgardne zapôsobila na premiére aj Zeljenkova kantáta  Oświęczym pre zbor, dvoch recitátorov a orchester s použitím reproduktorov. Zámerom skladateľa nebolo popísať tragédiu nacistickej éry, ale vyjadriť sa úprimnou poetickou meditáciou.