M1 Folklórne inšpirácie v dielach slovenských skladateľov


25. 9. 2009 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Historická budova SND,

Slovenská filharmónia


Spevácky zbor mesta Bratislavy (Ladislav Holásek)


Rastislav Štúr, dirigent

Alexander Moyzes    Nad vatrou s valaškami, zbojnícky tanec op.44/1           


Svetozár Stračina      Pri ľane                                                                                 


Ján Cikker                  Hviezdnatá noc /1954/                                                


Svetozár Stračina      Čirčianka                                


Alexander Moyzes    Po robote pri muzike op.44/4                                       


                                                                                                                                             Ján Cikker                   Verbunk (Kuruci) /1952/                                             


Svetozár Stračina       Goralská zima                         


Svetozár Stračina       Sviatok na Zemplíne                                                    


Martin Čorej                Hommage á Stračina – premiéra


Ján Cikker                   Dupák op. 31 č. 1 (1950)


Svetozár Stračina       Chlieb náš každodenný                                                


Svetozár Stračina       Nevesta hôľ