stefan_bucko

Koncert k výročiu príchodu vierozvestcov


11. 9. 2013 (Streda) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 13€
KONCERT K VÝROČIU PRÍCHODU VIEROZVESTCOV

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský,
dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Štefan Bučko, hovorená rola

Antonín Dvořák
Legendy op. 59
Egon Krák
Cirillo-metodiada