M1 2008/2009


11. 9. 2008 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor


Leoš Svárovskýdirigent


Jozef Chabroň, zbormajster

Pressburg Singers

Jana Rychlá, zbormajsterka


sólisti:


Marta Beňačková, mezzosoprán


Marián Pavlovič, tenor


Jozef Benci, bas

Egon Krák   Missa pro defunctis –


Rekviem pre sóla, chlapčenský zbor, miešaný


zbor, organ a orchester