M13 Veľkonočný koncert


5. 4. 2009 (Nedeľa) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci

Joseph Haydn Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži / Die sieben letzen Worte unseres Erlösers am Kreuze Hob XX:1A