M11 Slávnostný večer k prevzatiu predsedníctva v Rade Európy Českou republikou


9. 1. 2009 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Filharmonie Brno


Petr Altrichter, dirigent


sólista:


Václav Hudeček, husle

Antonín Dvořák Koncert pre husle a orchester a mol op. 53


Leoš Janáček Symfonietta