M10 Valentínsky a fašiangový koncert


14. 2. 2007 (Streda) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Slovenský komorný orchester B. Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci /husle

Wolfgang Amadeus Mozart                  ´


Serenáda D dur Serenata notturna KV 239


Fritz Kreisler                                       


Liebesleid, Liebesfreud


Henryk Wieniawski                             


Legenda pre husle a orchester G dur op. 17


Felix Mendelssohn Bartholdy               


Svadobný pochod zo scénickej hudby ku hre W. Shakespeara Sen noci svätojánskej op. 61


Johann Strauss ml.                              


Víno, ženy a spev, valčík op. 333 


Ľahká krv, rychlá polka op. 319


Joseph a Johann Strauss ml.


Pizzicato – polka op. 234


Johann Strauss ml.


Hromy a blesky, rýchla polka op. 324


Na krásnom modrom Dunaji, valčík op. 314 


Novinkou  Slovenského komorného orchestra v sezóne 2006/2007 je Valentínsky koncert. Presne na deň zamilovaných je pripravené podujatie, určené pre všetkých, ktorí chcú stráviť romantický večer s klasickou hudbou. Množstvo plesov a čulej spoločenskej zábavy je príznačné pre fašiangový čas od nepamäti. Nebolo tomu inak ani v dobe Mozarta. Wolfgang už ako mladý umelec na dvore v Salzburgu komponoval príležitostné skladby určené pre plesy, súkromné oslavy či oficiálne príležitosti. K tomuto typu skladieb patria aj obľúbené serenády, z tkorých zaznie pôvabná Serenata notturna. Téma lásky inšpirovala aj rakúskeho husľového virtuóza Fritza Kreislera. Jeho skladby Liebesleid a Liebesfreud sa stali populárnymi hitmi už za jeho života a stále sa držia na rebríčku šlágrov. Jedným z najvýznamnejších husľových virtuózov 19. storočia bol aj Poliak Henryk Wieniawski. V tej dobe bolo bežné, že koncertní umelci si zaraďovali do repertoáru aj vlastné skladby, obvykle technicky veľmi náročné. Z obdobia jeho pôsobenia na poste dvorného huslistu v Petrohrade pochádza aj romantická a vrúcna  Legenda. Hit väčšiny sobášnych obradov vo svete – melodicky chytľavý svadobný pochod Felixa Mendelssohna Bartholdyho – pozná snáď každý. Nie každý však vie, že pochádza z hudby k hre Sen noci svätojánskej.


Reduta ako miesto mnohých bálov a koncertných stretnutí je oddávna spätá s hudbou straussovskej dynastie. Práve z tvorby najznámejšieho člena rodiny – Johanna Straussa ml. zaznie pestrá tanečná zmes.  Nechajte sa previesť svetom fašiangovej nálady!