petra

Vladimír Godár Querela pacis


30. 4. 2014 (Streda) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8 €
Solamente naturali
Vocale Solamente naturali
Andrew Parrott, dirigent
Miloš Valent, umelecký vedúci
Dušan Bill, zbormajster
Emily van Evera, soprán
Petra Noskaiová, alt
Tomáš Šelc, bas
Vladimír Godár
Querela pacis, oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester
Domnievame sa, že žijeme v objatí krásy, lásky a pravdivosti? Že nemusíme nariekať a lamentovať? Otázky, aké nás stretávajú na každom kroku. Isté však je, že ak to nie je optimálne, hudba oslobodzuje ducha – najmä, ak je taká ľudsky a profesionálne zainteresovaná, akou je hudba Vladimíra Godára.