Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor


21. 2. 2020 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň 
dirigent
Tomáš Nemec klavír
Jozef Horváth husle
Martin Mikuš barytón
Cantilena – spevácky zbor mesta Senica
Miešaný spevácky zbor Cantus
Spevácky zbor Tempus
Carl Orff
Anton Bruckner
Randall Thompson
Morten Lauridsen
Zdeněk Lukáš
Sunt lacrimae rerum
Christus factus est
Alleluia
O Magnum Mysterium
Pocta tvůrcům
Carl Orff
Valentino Miserachs
Sergej Rachmaninov
László Halmos
Béla Bartók
Mykola Rakov
Oto Ferenczy
Odi et amo
Cantate Domino
Bogorodice devo
Jubilate Deo
Štyri slovenské ľudové piesne
Oj dub, duba
Verbunk

Zborový spev je jedným zo základných atribútov hudobnosti človeka. Ľudský hlas ako najprirodzenejší hudobný nástroj samotný uvádza jedinca do mystických oblastí. Ľudské telo, ľudský organizmus produkujú pri speve čosi nadčasové; skupinový spev tento účinok hudby ešte znásobuje. Aj preto je súpis diel veľkých majstrov pre zbor mimoriadne rozsiahly, mnohopočetný a pestrý. Zborový spev je vhodným médiom pri rituálnych oslavách všetkých božstiev, je však rovnako účinný pri rýdzo svetských udalostiach (ľudové piesne, verbunky a podobne). A ak dôjde k prepojeniu aktivít profesionálov s nadšenými a disponovanými amatérmi, nastáva naozaj sviatočný okamih…