Dušan Jamrich

Moyzes, Krák


11. 9. 2015 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Michal Lehotský
tenor
Dušan Jamrich
recitátor
Štefan Bučko
recitátor
Mikuláš Moyzes
Egon Krák 
Ctibor, balada na slová Jána Bottu
Pútnici,  melodráma pre miešaný zbor, orchester a dvoch recitátorov na slová štúrovských básnikov

Slávnostný koncert k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Rok Ľudovíta Štúra 2015