Slovenská filharmónia, Bratislavský chlapčenský zbor

PUBLIKUM + ONLINE Vianočný koncert


17. 12. 2020 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Návštevníci v Koncertnej sieni SF + ONLINE

Koncert bude vysielaný naživo na stream.filharmonia.sk.

Návštevníci do povolenej kapacity miest v Koncertnej sieni SF + ONLINE.
Vstupenky v predaji.

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin 
dirigent
Johann Sebastian Bach Orchestrálna suita č. 3 D Dur, BWV 1068
Georg Friedrich Händel
Pifa (Sinfonia pastoralis) z oratória Mesiáš (orch. Wolfgang Amadeus Mozart)
Frederick Delius
Jazda saní
Otto Nicolai Vianočná predohra
Nikolaj Rimskij Korsakov Polonéza z opery Noc pred Štedrým večerom
Piotr Iľjič Čajkovskij December – Vianoce, z cyklu Ročné doby (orch. Sergej Abir)
Suita z baletu Luskáčik
Sergej Prokofiev Trojka, zo symfonickej suity Poručík Kijé
Franz Gruber Tichá noc

Orchestrálne suity Johanna Sebastiana Bacha sú všeobecne vyhľadávanými titulmi; Suita D dur s „božským Airom“ je spomedzi nich tou najobľúbenejšou; v čase Adventu a Vianoc obzvlášť. Oratórium Georga Friedricha Händla o Mesiášovi v popularite Bachovým dielam výrazne konkuruje. Angličan Frederick Delius umne zabrnkal na vianočnú tému svojou šarmantnou miniatúrou. Známy nemecký mág opernej hudby Otto Nicolai takisto neunikol čaru vianočnej témy a venoval jej slávnostnú predohru na tému chorálu Vom Himmel hoch, da komm’ ich her. Nikolaj Rimskij Korsakov bol známym operným rozprávkarom a téma Štedrého dňa podľa novely Nikolaja Vasielieviča Gogoľa mu poskytla vhodnú inšpiráciu. Sergej Prokofiev takisto dokázal uspokojiť túžbu človek po sviatočných motívoch; podarilo sa mu to aj v pomerne drsnom filmovom príbehu Poručíka Kijé. Piotr Iľjič Čajkovskij opojnými, sviatočnými harmóniami nešetril; posledná z klavírnych miniatúr cyklu Ročné doby a výsostne vianočný balet Luskáčik dominujú.