Lotz Trio

Lotz Trio


9. 1. 2018 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Lotz Trio
Róbert Šebesta basetový roh I.
Ronald Šebesta basetový roh II.
Sylvester Perschler basetový roh III.
Silvester Lavrík umelecký prednes
Juraj Družecký a Hugolín Gavlovič – hudba a slovo slovenského klasicizmu kriticky hrané a čítané v 21. storočí
Juraj Družecký
Hugolín Gavlovič
Divertissement pour trois Cor de Basset (tematický výber)
Valaská škola mravúv stodola

Skladateľ Juraj Družecký, respektíve Jiří Družecký pochádzal z Čiech, slúžil v armáde ako bubeník a pištec, potom putoval cez Slovensko aby napokon umrel v Budapešti. Jeho bratislavský pobyt bol pre utváranie jeho skladateľského profilu najvýznamnejšou etapou. Pohotovo reagoval na revolučný výdobytok v oblasti nástrojárstva – na zrod basetového rohu, predchodcu klarinetu. Hugolín Gavlovič bol síce vysvätený za kňaza, pľúcne traumy mu však bránili v aktívnej kazateľskej aktivite. Jeho „opus magnum“, Valaská škola, mravúv stodola je kolekciou láskavých „kázní“, vedených v múdrosti a v pastierskom duchu.