London Symphony Orchestra

London Symphony Orchestra


25. 9. 2014 (Štvrtok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 40, 34, 26 €
London Symphony Orchestra
Valery Gergiev, dirigent
Dmitrij Šostakovič
Igor Stravinskij
Sergej Prokofiev
Slávnostná predohra A dur op. 96
Petruška (1947)
Symfónia č.5 B dur op.100
London Symphony Orchestra je v umeleckom svete pojmom. Na festivalovom koncerte uvedie diela generačných vrstovníkov Igora Stravinského a Sergeja Prokofieva, aktérov boja o novú poetiku hudby 20. storočia. Stravinskij ešte pred emigráciou skomponoval tri zásadné baletné partitúry; jarmočná burleska v štyroch obrazoch o Petruškovi je druhou z nich. Prokofievova Symfónia č.5 svojou pokojnou, ba až idylickou atmosférou nenaznačuje, že vznikala počas hrôz 2. svetovej vojny.
Na BHS sa do tretice vracia umelec výnimočných kvalít Valery Gergiev. Znie to až neuveriteľne, že sa v Bratislave pred vyše troma desaťročiami 7.10. 1980 predstavil na začiatku svojej hviezdnej kariéry na prehliadke mladých umelcov v rámci BHS, ktorá mala vtedy názov Interpódium. Na BHS sa vrátil opäť v roku 2010.