Egon Krák – Pútnici


21. 10. 2015 (Streda) o 18:00, Zájazdy
Dom odborov Strojár Martin,
Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Dušan Jamrich
recitátor
Štefan Bučko
recitátor
Egon Krák  Pútnici,  melodráma pre miešaný zbor, orchester a dvoch recitátorov na slová štúrovských básnikov

Koncert k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Rok Ľudovíta Štúra 2015