Rok Ľudovíta Štúra 2015

Egon Krák – Pútnici


6. 10. 2015 (Utorok) o 20:00, Zájazdy
UNESCO, Paríž,

Koncert k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Egon Krák  Pútnici,  melodráma pre miešaný zbor, orchester a dvoch recitátorov na slová štúrovských básnikov

Rok Ľudovíta Štúra 2015