Farský kostol nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici

Egon Krák – Pútnici


3. 9. 2015 (Štvrtok) o 16:00, Zájazdy
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica,
Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Chelsea Gallo dirigentka
Jozef Chabroň zbormajster
Dušan Jamrich
recitátor
Štefan Bučko
recitátor
Egon Krák
Ludwig van Beethoven
Egon Krák 
Sarabanda
Predohra Coriolan
Pútnici,  melodráma pre miešaný zbor, orchester a dvoch recitátorov na slová štúrovských básnikov

Svetová premiéra k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Rok Ľudovíta Štúra 2015