Konstantin Lifschitz

Klavírny recitál V – Konstantin Lifschitz


5. 4. 2022 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 13 €
Konstantin Lifschitz klavír
Franz Schubert
Leoš Janáček
Claude Debussy
Ludwig van Beethoven
Sonáta pre klavír č. 16 a mol, D. 845
V hmlách
Prelúdiá pre klavír, 2. diel (výber)
Variácie F dur, op. 34

Život viedenského rodáka Franza Schuberta bol spätý s tvorbou pre klavír. Sonátu č. 16 kritici po koncerte porovnávali s Beethovenovými sonátami a hovorili o nej ako o fantázii. Jedno z posledných diel Leoša Janáčka pre sólový klavír – cyklus V hmlách vznikol krátko po smrti dcéry Oľgy, čo sa prenieslo do pochmúrnej nálady diela. Dve knihy Prelúdií Claudea Debussyho sú zlatým fondom repertoáru každého klaviristu. Dvadsaťštyri drobných skladieb odkazuje názvami na inšpiračné zdroje z literárnej, mytologickej aj historickej sféry. Krátko po sebe napísal Ludwig van Beethoven dva opusy Variácií pre klavír, v ktorých skúma harmonické možnosti prechádzania medzi tóninami.
Rodák z Charkova Konstantin Lifschitz je známy svojou hudobnou poetikou a farbistou hrou, ktorou odkrýva technický potenciál klavíra.