Trio Spiegel

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions IV


21. 4. 2015 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Spiegel Trio
Zlata Chochieva
, klavír
Ermir Abeshi
, husle
Nikolay Shugaev
, violončelo
George Enescu
Maurice Ravel
Piotr Iľjič Čajkovskij
Serenade lointaine pre husle, violončelo a klavír
Trio pre klavír, husle a violončelo a mol
Trio pre klavír, husle a violončelo a mol op. 50

George Enescu žil a tvoril v zložitom období hlbokej kultúrnej krízy. Patril však k autorom, ktorí sa dištancovali od hľadania nových alternatív. Usadil sa v Paríži. Vedel majstrovsky vyťažiť práve z tejto vágnej epochy, pričom sa často obracal na rumunské etnické hudobné idiómy. Svedčí o tom aj Serenáda pre klavírne trio z roku 1903. Maurice Ravel tiež nebol reformátorom. Pracoval skôr so zvukovosťou, než aby sa zaoberal definovaním nových systémov. Klavírne trio vzniklo v roku vypuknutia 1. svetovej vojny a je jedným z diel, v ktorých Ravel poskytuje hlboký prienik do sféry jeho senzitívnej imaginácie. Peter Iľjič Čajkovskij venoval svoje Klavírne trio „pamiatke veľkého umelca“, Nikolaja Rubinsteina. Elegická prvá časť a premenlivé, chimérne variácie v druhej časti však smerujú k tragickému záveru; opäť jedna zo situácií, kedy sa Čajkovskij vylieva svetu so svojím bôľom.