HM06-Volov-Kovalev-Danilenko

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions


12. 3. 2019 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Alexander Kovalev violončelo
Nikita Volov  klavír
Ludwig van Beethoven
Nikolaj Miaskovskij
Claude Debussy
Sonáta pre violončelo a klavír D dur, op. 102 č. 2
Sonáta pre violončelo a klavír č. 1 D dur, op. 12
Sonáta pre violončelo a klavír d mol
Daniil Danilenko klavír
Fryderyk Chopin Balada č. 1 g mol, op. 23
Nokturno F dur, op. 15. č. 1
Sonáta č. 2 b mol, op. 35

Hoci svoj stodruhý opus písal Ludwig van Beethoven v ťaživom období, kedy ho sužoval zhoršujúci sa zdravotný stav, výsledný efekt je fascinujúci. Dve violončelové sonáty predstavujú dva rôzne pohľady na sonátový princíp a na sonátu ako cyklický útvar. Vo finále druhej z nich sa Beethoven opäť nechal uniesť kúzlom fúgy. Najvýznamnejším príspevkom Nikolaja Miaskovského do žánru komornej hudby je jeho trinásť sláčikových kvartet. Prvú spomedzi svojich dvoch violončelových sonát z roku 1911 zrevidoval s odstupom takmer štvrťstoročia. Jej výrazové rozpätie siaha od lyriky až rachmaninovovskej proveniencie k vášnivému allegru. Na vrchole kariéry sa rebelant Claude Debussy rozhodol pokoriť pred klasickou sonátou. Mal v úmysle napísať šesť skladieb tohto druhu pre rôzne nástroje; stihol však skomponovať len tri z nich a Sonáta pre violončelo a klavír je prvou v poradí. Claude Debussy mohol pri svojej reforme nadviazať aj na Fryderyka Chopina a jeho rozvinutú harmóniu, akou sa prezentuje aj v dramatickej Balade g mol, v sérii opojných Noktúrn, či vo vášnivej Sonáte b mol so známym smútočným pochodom v pozícii pomalej časti.

Štyri z ôsmich koncertov cyklu Hudobná mozaika patria každoročne interpretom, ktorých vystúpenia organizuje Slovenská filharmónia v spolupráci s International Holland Music Sessions – organizáciou, ktorá usporadúva majstrovské kurzy vedené poprednými umelcami súčasnosti pre laureátov svetových medzinárodných súťaží a následne organizuje ich koncertné turné v popredných sálach Európy vrátane Concertgebouw Amsterdam. Violončelista Alexander Kovalev a klaviristi Nikita Volov a Daniil Danilenko sú vzorovou ukážkou ruskej hudobnej školy: disponujú veľkým talentom, prirodzenou muzikalitou a dokonalou technickou prípravou. Sú laureátmi viacerých medzinárodných súťaží. Majstrovské kúsky klasickej hudobnej literatúry nadobúdajú v ich podaní jedinečný „mladícky“ nádych.