Peter Zajíček

Otvárací koncert festivalu Dni starej hudby


2. 6. 2015 (Utorok) o 19:00, Musica aeterna, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle
Czech Ensemble baroque quintet
Tereza Válková
, zbormajsterka
Capricornus versus Bertali
Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby
Antonio Bertali Sonata 2da á 3 in d
Sonata 4ta á in a
Sonata 6ta á 3 in a
Dixit Dominus
Samuel Capricornus Lieder des Leiden, Traurigkeit
Sonata 1ma á 3 in C
Sonata 3tia á 4 in a
Sonata 5ta á 3 in F
Jubilus Bernhardi
Jesu dulcis memoria
Jesus in pace imperat
Rex virtutum, Rex gloriae

Antonio Bertali, veronský rodák sa v roku 1624 usadil vo Viedni, kde od prvých chvíľ žal úspechy ako skladateľ, ale aj ako huslista. Množstvo rukopisov jeho diel našli výskumníci aj na biskupskom dvore v Kroměříži. Bol mimoriadne produktívnym autorom v mnohých žánroch. Samuel Capricornus, pravým menom Samuel Friedrich Bockshorn  strávil väčšinu svojho produktívneho života v Bratislave. Venoval sa tu skladateľskej, interpretačnej aj pedagogickej činnosti. Ako dirigent tu uvádzal diela talianskych a nemeckých majstrov, čím výrazne oživil miestny kultúrny život.