VAL_1141

Koncert Symfonického orchestra VŠMU


6. 5. 2015 (Streda) o 18:00, J Junior, Symfonický orchester VŠMU Bratislava
Koncertná sieň SF,
Cena: 6, 3 €

Symfonický orchester VŠMU v Bratislave
Marek Štryncl, dirigent
Dalibor Karvay, husle

Joseph Haydn
Wolfgang Amadeus Mozart
Felix Mendelssohn Bartholdy

Predohra k opere Lo Speziale Hob 1a:10
Symfónia C dur č. 41 Jupiterská KV 551
Koncert pre husle a orchester e mol op. 64

Vo svojej poslednej symfónii vzdal Wolfgang Amadeus Mozart hold božstvu Jupitera – rímskej obdoby gréckeho Dia. Potvrdil nepriamo fakt, že celá jeho tvorba je cestou na hudobný Olymp. Mozart bol legendárnym zázračným dieťaťom. To isté platí o Felixovi Mendelssohnovi Bartholdym, ktorý už vo veku deviatich rokov písal závažné diela. Na vrchole jeho aktivít sa nachádza poetický a elegický Husľový koncert.