Matej Arendárik

Koncert s publikom – Klavírny recitál Mateja Arendárika


16. 6. 2020 (Utorok) o 19:00, Koncerty s publikom
Koncertná sieň SF,

Odkaz na koncert bude pre vás sprístupnený v čase konania koncertu na adrese: https://www.facebook.com/SlovakPhil

Sledujte naše internetové stránky a profily na sociálnych sieťach #SlovakPhil.

Ďakujeme za vašu priazeň.

Matej Arendárik klavír
Johannes Brahms
Modest Petrovič Musorgskij
Šesť klavírnych skladieb, op. 118
Obrázky z výstavy

Popredný slovenský klavirista mladšej generácie Matej Arendárik sa na druhom Koncerte s publikom zhostí interpretácie dvoch slávnych diel klavírnej literatúry. Arendárik vyštudoval AMU v Prahe pod vedením Mariana Lapšanského a absolvoval majstrovské kurzy s renomovanými umelcami ako napr. Mikhail Voskresensky, Eugen Indjic či Boris Berman. Je laureátom niekoľkých medzinárodných súťaží, vrátane Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela. Koncertoval v prestížnych sálach ako Concertgebouw Amsterdam, Southbank Centre v Londýne a pražské Rudolfinum a účinkoval na festivaloch ako Pražská jar či Bratislavské hudobné slávnosti.

Najväčšie penzum klavírnych skladieb skomponoval Johannes Brahms (1833 – 1897) v 50. a 90. rokoch 19. storočia. Šesť klavírnych skladieb, op. 118 zložil v roku 1893 v idylickom prostredí Bad Ischlu, kam sa v letných mesiacoch pravidelne od roku 1889 utiekal pred zhonom veľkomestského života vo Viedni. Cyklus venovaný Clare Schumannovej obsahuje štyri intermezzá, baladu a romancu a spolu s klavírnymi opusmi 116, 117 a 119 je považovaný za najintímnejšiu spoveď skladateľa – akýsi protipól k Brahmsovým impozantným symfóniám. Opus 118 je emočne extrémne vypäté dielo, v ktorom sa melanchólia, nostalgia, rozjímavosť striedajú s pocitmi náhleho odhodlania, naliehavosti či prudkého vzmachu.

Cyklus Obrázky z výstavy (1874) Brahmsovho len o niečo mladšieho rovesníka Modesta Petroviča Musorgského patrí k najznámejším dielam klasickej hudby vôbec, a to nielen v originálnej verzii pre klavír, ale i v orchestrálnej inštrumentácii Mauricea Ravela. Musorgskij dielo napísal pod dojmom posmrtnej výstavy Viktora Alexandroviča Hartmana, ruského maliara, architekta a skladateľovho priateľa. Cyklus zahŕňa desať výrazovo kontrastných skladieb, ktoré sú popretkávané niekoľkými intermezzami – „Promenádami“, ako ich autor nazval. Charakter jednotlivých skladieb siaha od radosti, roztopašnosti, vtipu, cez tajomno, záhadnosť, až ku grandióznym záverečným častiam Baba Jaga a Veľká brána kyjevská, pri ktorých behá až mráz po chrbte.