Edita Grúberová, foto Ctibor Bachratý

Koncert operných árií a zborov


30. 9. 2014 (Utorok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 40, 34, 26 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič
, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Edita Gruberová, dirigent
Richard Šveda, barytón
Koncert operných árií a zborov z diel Wolfganga Amadea Mozarta, Gaetana DonizettihoVincenza Belliniho, Richarda Wagnera, Piotra Iľjiča Čajkovského
Umelecký profil Edity Gruberovej je impozantný a patrí k najvyšším interpretačným hodnotám nedávnej  minulosti a bezprostrednej súčasnosti. Edita Gruberová rada ponúka priestor po svojom boku mladým talentovaným umelcom. Dirigent Peter Valentovič už uviedol s umelkyňou úspešný koncert vo viedenskom Theater an der Wien a v Deutsche Oper Berlin. K mladým  slovenským operným umelcom, ktorí sa úspešne presadzujú na zahraničných scénach, patrí barytonista Richard Šveda, od roku 2010 sólista Deutsche Oper am Rhein v nemeckom Düsseldorfe.