Edita Grúberová, foto Ctibor Bachratý

Koncert operných árií a zborov – verejná generálka


28. 9. 2014 (Nedeľa) o 11:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 18, 14, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič
, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Edita Gruberová, soprán
Richard Šveda, barytón
Verejná generálka koncertu operných árií a zborov