Slovenský komorný orchester, Slovak Chamber Orchestra

Koncert bez bariér


18. 10. 2014 (Sobota) o 16:00, M Mimoriadne koncerty
Malá sála SF,
Cena: 6 €, ŤZP-S: 1 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Tomáš Šelc, barytón
Koncert bez bariér
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Johann Sigismund Kusser (1660-1727)
Maria Theresia von Paradies (1759-1824)
Giacomo Puccini (1858-1924)

Victor Herbert (1859-1924)

Jaroslav Ježek 
(1906-1942) 
Prelúdium k Te Deum H. 146
Ouverture C dur
Siciliána Es dur
3 menuety pre sláčikový orchester
Chryzantémy
3 skladby pre sláčikový orchester
Air de Ballet – Forget-me-not – Sunset
Výber z piesní
Tmavomodrý svět
Tři strážníci
Stonožka
Peníze nebo život
Svět naruby
David  a Goliáš
Život je jen náhoda
Nebe na zemi

Slepá klaviristka a skladateľka Maria Theresia von Paradies je dnes v polozabudnutí. Jej hudobnícke dispozície však vysoko oceňoval Wolfgang Amadeus Mozart; dedikoval jej dokonca svoj Klavírny koncert č. 18 B dur. Giacomo Puccini sa dokázal vymaniť z prudkých vášní, v akých sa zmietajú hrdinovia jeho opier a zaoberal sa aj pôvabnými miniatúrami v rytme menuetu. Výnimkou v kontexte jeho dramatickej tvorby je aj bôľna mladícka elégia Chryzantémy. Renomovaný britský skladateľ Victor Herbert, podobne ako Puccini preferoval hudobné divadlo – v jeho prípade ide najmä o operetu a spevohru. Preto možno prekvapí fakt, že Tri skladby pre sláčiky písal plných desať rokov.
Piesne Jaroslava Ježka boli v dobe ich vzniku kultovou hudbou. Esprit a intenzívny sociálny podtón sa z nich nevytratil ani po desaťročiach nasýtených prudkými spoločenskými a politickými premenami.