Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Koncert bez bariér


23. 10. 2016 (Nedeľa) o 16:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6, 2 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Jana Nagy-Juhász klavír
Antonín Dvořák Sonatína pre husle a klavír G dur, op.100, B. 183
Humoreska, op.101
Biblické piesne, op. 99

Bezbariérový vstup do Koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3

Antonín Dvořák patril medzi univerzálnych a flexibilných autorov. Zasiahol takmer do všetkých existujúcich žánrov. Istý deficit však po sebe zanechal len v oblasti sonát. Sonatína pre husle a klavír je ojedinelým zástupcom tohto obľúbeného útvaru. Názov síce vyznieva skromne; Sonatína je však tvrdým interpretačným orieškom. Šarmantná Humoreska patrí medzi najobľúbenejšie „evergreeny“ v dejinách hudby. Biblické písně prezentujú skladateľa ako hĺbavého človeka, ktorý hľadá rovnováhu medzi sakrálnym a svetským svetom.