Eugen Indjić, klavír

Klavírny recitál V – Eugen Indjić


16. 5. 2017 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Eugen Indjić klavír
Fryderyk Chopin
Mazúrka op. 24 č. 4, b mol
Mazúrka op. 30 č. 3, Des dur
Mazúrka op. 50 č. 3, cis mol
Mazúrka op. 63 č. 3, cis mol
Sonáta č. 2 b mol, op. 35
Balada č. 1 g mol, op. 23
Impromptu č. 2 Fis dur, op. 36
Impromptu č. 3 Ges dur, op. 51
Scherzo č. 2 b mol, op. 31

Eugen Indjić sa na Slovensko rád vracia od deväťdesiatych rokov, v ktorých viedol majstrovské interpretačné kurzy v Piešťanoch. Laureát jednej z najvýznamnejších svetových súťaží – Chopinovej klavírnej súťaže vo Varšave – si pre svoj recitál zvolil čisto chopinovský program. Repertoár pozostáva zo skvostných opusov skladateľa.