Avagyan, Kamplet, klavír

Klavírny recitál I


8. 11. 2016 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Nejc Kamplet klavír
Joseph Haydn
Fryderyk Chopin
Sonáta D Dur Hob. XVI:33
Sonáta h mol op. 58
Levon Avagyan klavír
Felix Mendelssohn Bartholdy
Sergej Rachmaninov
Sergej Prokofiev
Variations serieuses op. 54
Prelúdiá, op. 23 a op.32 (výber)
Sonáta č. 7 B dur, op. 83

Koncert víťazov súťaže Forum per tasti

Joseph Haydn vytvoril vo svojich klavírnych sonátach pevnú platformu tomuto žánru. Aj Ludwig van Beethoven na tomto základe staval svoje strhujúce sonáty. Skrz Beethovena sa sonátový evolucionizmus dostal aj na pult Frederyka Chopina. Nepatril síce k „sonátovým“ autorom, ale Sonáta h mol stále čerpá energiu z Beethovena – a teda aj z Haydna. Sonátam sa vo zvýšenej miere nevenoval ani Felix Mendelssohn Bartholdy; kochal sa skôr v miniatúrach a v rafinovaných variačných sériách. Na neho, na Schuberta, Schumanna či Chopina nadviazal aj Sergej Rachmaninov v brilantných Prelúdiách pre klavír. Sergej Prokofiev, známy aj ako klavírny virtuóz venoval klavíru deväť výnimočných opusov. Siedma v poradí patrí spolu so 6. a 8. sonátou k triáde tzv. Vojnových sonát.