Julia Kociuban

Klavírny recitál – Julia Kociuban


30. 4. 2019 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Julia Kociuban klavír
Maurice Ravel
Witold Lutosławski
Fryderyk Chopin
Sonatína
Sonáta pre klavír
Sonáta pre klavír č. 3 h mol, op. 58

S poľutovaním oznamujeme, že pôvodná interpretka koncertu Eva Virsik nám koncom minulého týždňa oznámila, že má zdravotné problémy, na základe ktorých musela svoje vystúpenie odrieknuť. Ako náhradu sa nám podarilo získať vynikajúcu poľskú klaviristku Juliu Kociuban.
Spoločným menovateľom skladieb dnešného koncertu je vysporiadanie sa s formou sonáty a hra so zvukom a farbami klavíra, ktoré možno obdivovať v impresionisticky ladených dielach Mauricea Ravela i poľského skladateľa Witolda Lutosławského, ako aj v romantickej sonáte Fryderyka Chopina.

Julia Kociuban sa v Slovenskej filharmónii po prvý raz predstavila v decembri 2018 spolu s klaviristom Ilyom Maximovom v rámci mimoriadne úspešného Adventného koncertu z ruskej baletnej hudby v úprave pre dva klavíry.