Nuron Mukumiy

Klavírny recitál I – Nuron Mukumiy


27. 1. 2015 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Nuron Mukumiyklavír
Frederyk Chopin
Modest Petrovič Musorgskij 
Štyri scherzá pre klavír
Obrázky z výstavy

Pre hudbu autorov 19. storočia je často príznačná metóda rafinovaných významových presunov. Fryderyk Chopin je z tohto pohľadu excelentným príkladom. Kolekcia jeho virtuóznych skladieb, označených ako Scherzo možno prekvapia tým, že nespĺňajú naše predstavy o scherze ako o odľahčenej hudbe so symetrickou štruktúrou. Nadviazal na Beethovena a tento vzor posunul ešte ďalej smerom k akýmsi búrlivým klavírnym fantáziám. Čosi z fantazijnosti prináša aj legendárny cyklus Modesta Petroviča Musorgského Kartinki. Bravúrna rondová suita inšpirovaná obrazmi Viktora Hartmanna, popretkávaná sugestívnou Promenádou skladateľovho priateľa je jedným z prvých pokusov vytvoriť presvedčivú hudobnú paralelu k výtvarným dielam.