Filippo Gorini

Klavírny recitál – Filippo Gorini


20. 11. 2018 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Filippo Gorini klavír
Johannes Brahms
Arnold Schönberg
Franz Schubert
Sedem fantázií, op. 116
Tri klavírne skladby, op. 11
Sonáta pre klavír č. 21 B dur, D. 960

Johannes Brahms sa vo finálnej fáze svojej profesionálnej kariéry utiahol do úzadia. Veľký majster symfónie sa oddával už len komornej hudbe. O intímnych klavírnych skladbách zaradených do opusov 116 – 119 sám povedal, že sú prejavmi smútku a bôľu. Tri klavírne skladby Arnolda Schönberga stoja na počiatku novej epochy vo vývoji hudobného myslenia, ktorá sa zrieka klasického princípu centra a tonality. Schubertove klavírne sonáty stáli počas skladateľovho života v úzadí pozornosti hudobnej verejnosti. V súčasnosti sú však najmä jeho tri posledné klavírne sonáty c mol D. 958, A dur D. 959 a B dur D. 960, ktoré skomponoval v posledných mesiacoch svojho života, považované za jedny z najvýznamnejších diel Schubertovej tvorby vôbec a patria medzi ťažiskový repertoár mnohých popredných klaviristov.