Boris Berezovsky

Klavírny recitál – Boris Berezovsky


4. 10. 2015 (Nedeľa) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 25, 20, 16 €
Klavírny recitál
Boris Berezovsky

Ludwig van Beethoven Sonáta č.3 C dur op. 2
Edvard Hagerup Grieg
Sedem lyrických skladieb
Motýľ/Sommerfugl op. 43 č.1 / Berceuse op. 38 č.1
Halling op. 38 č.4 / Pochod škriatkov/Troltog op. 54 č.3
Fantóme/Drommesyn op. 54 č. 3 / Domov/Hjemad op. 62 č.6
Svadobný sprievod/Brudefolget drar forbi op.19 č.2
Igor Stravinskij Klavírna sonáta (1924)
Tri časti z baletu Petruška

Beethovenove klavírne sonáty sú dôkazom toho, že nejestvuje žiadna definícia sonátového princípu; každá z nich rieši evolucionizmus hudobných tvarov po svojom. Sonáta C dur op. 2 je venovaná Josephovi Haydnovi a je podľa slov odborníkov prvou veľkou a virtuóznou sonátou nemeckého skladateľa. Desať zošitov Lyrických kusov Edvarda Griega je formou denníka nórskeho skladateľa. Reagoval v nich na okamihy a emočné stavy, v akých sa nachádzal. Intimita a krehkosť sú očarujúce, ale sú aj interpretačne mimoriadne náročné. Igor Stravinskij nepatril medzi prívržencov sonátovosti, takže jeho Klavírna sonáta je dielom naozaj unikátnym. Stravinskému skôr vyhovovali bujarosť a neviazanosť – také, akými sa prezentoval v klavírnej verzii hudby z burlesky Petruška.
K čierno-bielym klávesám zasadne jeden z najžiadanejších klaviristov súčasnosti, ktorého pri predchádzajúcom účinkovaní na BHS označila recenzentka za „jaguára za klavírom“.