Daniela Varínska

Klavírny recitál


28. 11. 2016 (Pondelok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 16 €
Daniela Varínska klavír
Robert Schumann
Ján Cikker
Ludwig van Beethoven
Humoreska B dur, op. 20
Tatranské potoky, tri etudy pre klavír (1954)
Sonáta č. 32 c mol, op. 111 

Slovenská klaviristka Daniela Varínska, ktorá sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea, patrí k nesmierne disponovaným interpretom so sugestívnym prejavom a vybrúseným rukopisom. Napriek výrazným technickým danostiam sa však vyhýba prázdnemu virtuóznemu exhibicionizmu, vyhľadáva diela so závažným obsahom a filozofickým nadhľadom. V koncertnom repertoári Daniely Varínskej sa nachádzajú náročné diela sólovej, komornej i koncertantnej klavírnej literatúry. Svedčí o tom i dramaturgická zostava sólového recitálu, prinášajúca naprieč storočiami vrcholné diela klavírnej svetovej i slovenskej literatúry.

Rok slovenskej hudby 2016 logo 1 SK