Collegium Wartberg 9714

Klavírne kvintetá – Hummel, Schubert


10. 3. 2015 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Collegium Wartberg
Dalibor Karvay
, husle
Zuzana Bouřová
, viola
Jozef Podhoranský, violončelo
Ján Krigovský, kontrabas
Eva Cáhová, klavír
Johann Nepomuk Hummel
Franz Schubert
Klavírne kvinteto es mol op. 87
Klavírne kvinteto A dur Pstruh D. 667

V priebehu 19. storočia nastal mohutný progres v oblasti komorných žánrov. Interpretačný útvar klavírneho kvinteta sa už pomaly
ale isto blíži k ideálu komornej symfónie. Na prahu tejto cesty stáli Johann Nepomuk Hummel a Franz Schubert. Hummel ešte reaguje na postbeethovenovskú „evolucionistickú“ tradíciu, Franz Schubert už kráča ďalej a v Kvintete A dur ponúka zárodok novej poetiky. Podtitul skladby vychádza z variačného náhrdelníka, tematicky vyrastajúceho zo Schubertovej piesne Pstruh.