Daniela Varínska, Ján Slávik

Ján Slávik, Daniela Varínska


28. 2. 2023 (Utorok) o 19:00, Komorná hudba, abonentný cyklus KH
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Ján Slávik violončelo
Daniela Varínska klavír
Ludwig van Beethoven Sonáta pre violončelo a klavír č. 1 F dur, op. 5 č. 1
Sonáta pre klavír č. 28 A dur, op. 101
Sonáta pre violončelo a klavír č. 5 D dur, op. 102 č. 2

Komorná tvorba Ludwiga van Beethovena predstavuje vždy zložitý interpretačný proces, v ktorom musí hudobník preniknúť všetkými drobnými nuansami diela. Často sa stáva, že interpret s odstupom času mení svoj pohľad na partitúru, a tým aj umelecký prednes. Varínska a Slávik tiež iste zahrali kompozície inak pred viac ako 25 rokmi, keď nahrali CD s kompletnými piatimi Beethovenovými sonátami pre violončelo. Zároveň tu môžeme sledovať aj vývoj skladateľský, pretože prvú a piatu sonátu pre violončelo od seba delí celých devätnásť rokov osobného i umeleckého vývoja nemeckého majstra. Raný Beethoven sa tak stretáva so svojim starším, komplexnejším a sofistikovanejším ja. Koncertný majster violončelovej sekcie orchestra Slovenská filharmónia Ján Slávik a „prvá dáma“ slovenského klavírneho umenia Daniela Varínska spolu tvoria komorné duo už viac ako 35 rokov.