Sperger Duo, Tomka, Klátik

Koncert bez publika – Filip Jaro, Xénia Jarová, Juraj Tomka, Maroš Klátik


21. 4. 2020 (Utorok) o 19:00, Koncerty bez publika

stream.filharmonia.sk, #SlovakPhil

Odkaz na koncert bude pre vás sprístupnený v čase konania koncertu na adrese: https://www.facebook.com/SlovakPhil

Sledujte naše internetové stránky a profily na sociálnych sieťach #SlovakPhil.

Ďakujeme za vašu priazeň.

Sperger Duo
Filip Jaro
kontrabas
Xénia Jarováklavír
Henry Eccles
Johannes Matthias Sperger
Sergej Rachmaninov
Jan Geissel
Sonáta č. 11 g mol (pre kontrabas a klavír upr. Frederick Zimmermann)
Sonáta h mol pre kontrabas a klavír, T36
Vokalíza, op. 34 č. 14 (upr. Stuart Sankey)
Koncertný kus, op. 24
Juraj Tomka husle
Maroš Klátik klavír
Leoš Janáček
Claude Debussy
Eugène Ysaÿe
Sonáta pre husle a klavír
Sonáta pre husle a klavír g mol
Sen dieťaťa / Rêve d’enfant, op. 14

Na druhom Koncerte bez publika sa poslucháčom predstaví najmenší a najväčší nástroj z rodiny sláčikových nástrojov – husle a kontrabas – v spolupráci s klavírom. V komorných dielach, skomponovaných v rôznych hudobných štýloch, môžeme obdivovať širokú paletu rozmanitých hráčskych techník i výrazových polôh týchto nástrojov. V rámci programu zaznejú skladby poslucháčsky veľmi obľúbené (napr. Rachmaninovova Vokalíza s veľmi expresívnou melodikou), ale aj dramaturgicky objavné a málo známe (napr. Spergerova Sonáta h mol). Zaujímavým počinom je aj interpretácia jediných Husľových sonát dvoch skladateľov – takmer rovesníkov – L. Janáčka a C. Debussyho – ktorých kompozičný jazyk je však diametrálne odlišný. Interpretmi koncertu sú slovenskí umelci mladšej generácie, ktorí získali ocenenia z viacerých súťaží a pravidelne koncertujú doma i v zahraničí. V prvej časti koncertu sa predstaví Sperger duo manželov Xénie (klavír) a Filipa (kontrabas) Jarovcov, ktorí spolu hrajú už od roku 2011. Druhá polovica bude patriť huslistovi Jurajovi Tomkovi a klaviristovi Marošovi Klátikovi, ktorí pravidelne spolupracujú.