Koncert bez publika 2. júna 2020 Katarína Turnerová, Filharmonické trombónové trio

Koncert bez publika: Katarína Turnerová, Filharmonické trombónové trio


2. 6. 2020 (Utorok) o 19:00, Koncerty bez publika
Digitálna koncertná sieň SF,

Odkaz na koncert bude pre vás sprístupnený v čase konania koncertu na adrese: https://www.facebook.com/SlovakPhil

Sledujte naše internetové stránky a profily na sociálnych sieťach #SlovakPhil.

Ďakujeme za vašu priazeň.

Katarína Turnerová harfa
Georg Friedrich Händel
Milan Novák
Carlos Salzedo
David Watkins
Koncert B dur pre harfu sólo, op. 4. č. 6
O detských láskach, rondo pre harfu sólo
Chanson dans la nuit (Pieseň noci) pre harfu sólo
Petite Suite (Malá suita) pre harfu sólo
Filharmonické trombónové trio:
Albert Hrubovčák, Branislav Belorid, Michal Motýľ
Samuel Scheidt
Arcangelo Corelli
Raymond Premru
George Gershwin / upr. Dennis Armitage
Brian E. Lynn
Sinfonia pre tri trombóny
Triová sonáta, op. 3 č. 2. (Sonata da chiesa a tre)
Two Pieces for Three Trombones
Gershwin for Three (výber)
BA-DEE-DOO-DUP (výber)

Dramaturgia ôsmeho Koncertu bez publika SF korešponduje s myšlienkou, že protiklady sa priťahujú. V prvej polovici koncertu totiž bude účinkovať sólová harfa, ktorej zvuk väčšinou pôsobí akosi nadpozemsky, étericky. V druhej polovici sa naopak predstaví trio zvukovo prierazných trombónov. Harfistka Katarína Turnerová i všetci traja trombonisti Albert Hrubovčák, Branislav Belorid a Michal Motýľ sú členmi orchestra Slovenskej filharmónie. Majú za sebou mnohé vystúpenia ako sólisti, komorní hráči i členovia popredných klasických orchestrov i jazzových zoskupení. Koncert B dur Georga Friedricha Händla patrí k prvým koncertantným dielam napísaným originálne pre harfu. Tento Koncert sa môže hrať s orchestrálnym sprievodom i bez neho. Skladateľ ho neskôr prepísal aj pre organ. Dielo slovenského autora Milana NovákaO detských láskach vzniklo v roku 2017 ako prejav jeho obdivu k interpretačnému umeniu Kataríny Turnerovej. Chanson dans la nuit francúzskeho harfistu a skladateľa Carlosa Salzeda zaujme uplatnením množstva špeciálnych hráčskych techník v kombinácii s poetickou atmosférou. Trojčasťová skladba Petite Suite anglického autora Davida Watkinsa vyhrala v roku 1961 prvú cenu na Medzinárodnej súťaži kompozícií pre harfu v USA. Zvuk trombónového tria si budeme môcť vychutnať v hudbe barokovej éry (Samuel Scheidt, Arcangelo Corelli) i v dielach 20. storočia; a to jednak v skladbách skomponovaných priamo pre tri trombóny (Raymond Premru, Brian E. Lynn), jednak v úprave štyroch piesní (The Man I Love, I Got Rhythm, Summertime, ‘S Wonderful) priekopníka modernej hudby Georga Gershwina, ktoré preslávila (okrem iných) aj Ella Fitzgerald.

Pozrite si videopozvánku na koncert.