Eva Cáhová, klavír

PUBLIKUM + Online: Šostakovič Cikker Liszt Chopin


1. 6. 2021 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Koncertná sieň SF,
Cena: 12 € NÁVŠTEVNÍCI v koncertnej sieni + Online

Pozrite si videopozvánku na koncert.

Eva Varhaníková klavír
Dmitrij Šostakovič
Ján Cikker
24 prelúdií, op. 34
Tatranské potoky
Franz Liszt Petrarcov sonet č. 104, S. 161 č. 5
Petrarcov sonet č. 123, S. 161 č. 6
(z cyklu Roky putovania, rok II., Taliansko)
Fryderyk Chopin Andante spianato a Veľká brilantná polonéza Es dur, op. 22

Tradícia písania klavírnych cyklov Prelúdií, či Prelúdií a fúg vo všetkých tóninách je veľmi bohatá a významným dielom k nej prispel i Dmitrij Šostakovič. Svojich 24 prelúdií, op. 34 zoradil v kvintovom kruhu paralelných tónin (C dur, a mol, G dur, e mol atď.) a obdaril ich napätou grotesknosťou, satirou, niekde až čistou komédiou s nádychom melanchólie aj irónie. Medzi Šostakovičom a slovenským skladateľom tej istej generácie Jánom Cikkerom nachádzame viacero zaujímavých paralel, okrem iného i silné puto k matke, o ktorom svedčia cenné zbierky listov oboch autorov. Cikker miloval prírodu a Tatry ho očarili už ako dieťa. Cyklus troch virtuóznych klavírnych etud Tatranské potoky venoval členom Tatranskej horskej služby. Petrarcove sonety sú jedným z umeleckých výsledkov inšpirácie Franza Liszta, ktorú načerpal počas svojho putovania po Taliansku. Liszt citlivo zachycuje atmosféru poetických meditácií o láske talianskeho renesančného básnika Francesca Petrarcu. V diele Andante spianato a Veľká brilantná polonéza Es dur, op. 22 básnika klavíra Fryderyka Chopina sa dokonale snúbi nokturnová atmosféra introdukcie (Andante spianato) s ohňostrojom svetiel, farieb a lesku Polonézy.
Popredná slovenská klaviristka Eva Varhaníková študovala u Zuzany Niederdorfer a absolvovala viacero majstrovských kurzov doma i v zahraničí. Úspešne sa zúčastnila na niekoľkých medzinárodných klavírnych súťažiach. Pravidelne koncertuje ako sólistka i členka komorných súborov doma i v zahraničí. Aktívne propaguje pôvodnú slovenskú tvorbu pre klavír a nahrala profilové CD z diel slovenských skladateľov.