Stephen Hough, klavír

Klavírny recitál V – Stephen Hough


17. 4. 2018 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Stephen Hough klavír
Claude Debussy
Robert Schumann
Claude Debussy
Ludwig van Beethoven
Obrazy / Images, 2. diel
Fantázia C dur, op. 17
Obrazy / Images, 1. diel
Sonáta č. 23 f mol, op. 57 Appassionata

Veľmi obľúbenou témou diskusií o umení je vzájomná väzba hudby a obrazu. Je možné hľadať na maliarskom plátne farebné „sonáty“ a „symfónie“? Je, naopak možné pretaviť maliarovu statickú impresiu do toku hudobného diela? Claude Debussy povýšil tieto otázniky na jeden zo základov jeho prelomovej poetiky. Vo svojom farebnom počutí však mohol nadviazať aj na svojich predchodcov, na Fryderyka Chopina a Roberta Schumanna. Schumannova farbistá, bravúrna a členitá Fantázia zasa nadväzuje na obdobné koncepty Ludwiga van Beethovena. Jeho Sonáta f mol je jedným z prvých vulkánov v teréne klavírnej sonáty. Jej popularita takisto spočíva v jej energii, vyvolávajúcej vizuálne predstavy.