K8 0918 Ivan Klánský foto Divisek

PUBLIKUM + Online: Janáček Beethoven Chopin


18. 5. 2021 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Koncertná sieň SF,
Cena: 13 € NÁVŠTEVNÍCI v koncertnej sieni + Online
Ivan Klánský klavír
Leoš Janáček Po zarostlém chodníčku, 1. diel
Sonáta 1. X. 1905
Ludwig van Beethoven Variácie F dur, op. 34
Fryderyk Chopin Nokturno c mol, op. 48 č. 1
Tri mazúrky, op. 50
Balada č. 4 f mol, op. 52

Leoš Janáček pretavil inšpiráciu moravskou ľudovou hudbou do originálneho skladateľského štýlu, ktorý sa naplno prejavil aj v jeho cykle výrazovo intenzívnych klavírnych miniatúr – Po zarostlém chodníčku. Janáčkova klavírna Sonáta 1. X. 1905, inšpirovaná tragickou smrťou mladého stolára Františka Pavlíka, patrí k autorovým najsugestívnejším dielam vôbec. Svoje variačné majstrovstvo uplatnil Ludwig van Beethoven ako v monumentálnych dielach, tak v skladbách skromnejších rozmerov, ako napr. v klavírnych Variáciách F dur, op. 34. Meno Fryderyka Chopina automaticky evokuje predstavu klavíra a klavírnej poézie. Jeho nokturná sú hĺbavými reflexiami vnútorného sveta človeka. Mazúrky zaujmú bizarným prepojením úžitkového tanca s fantazijnými obrazmi. Balady na motívy literárnych diel Adama Mickiewicza pôsobia uvoľnene, rešpektujú však tradičné štrukturálne modely.

Majstrovské ovládanie nástroja tak v zmysle virtuóznom, ako aj v citovom výraze, ktorý je neodmysliteľný obzvlášť v skladbách tlmočiacich rozpoloženie ducha a vnútra skladateľa, radí dnes Ivana Klánského medzi svetovú špičku. Je členom svetovo presláveného Guarneri tria Praha. Za celoživotné dielo mu bola udelená prestížna Cena Antonína Dvořáka.