Magdaléna Bajuszová, klavír

Klavírny recitál IV – Magdaléna Bajuszová


3. 5. 2016 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Magdaléna Bajuszová klavír
Ludwig van Beethoven
Johannes Brahms
Béla Bartók
Sonáta č. 23 f mol, op. 57 Appassionata
3 intermezzi, op. 117
V prírode / Szabadban, Sz. 81

Ludwig van Beethoven je často vnímaný ako veľmi expresívny, pasionátny autor. Vo svojej hudbe nahradil po vzore Carla Philippa Emanuela Bacha systematickú, tabuľkovú barokovú afektivitu pravou emóciou. Sonáta f mol je v tomto smere symbolom. Johannes Brahms ponúka takisto silne emočnú hudbu, v jeho prípade je však táto rovina držaná v asketickej intimite. Béla Bartók výrazovosťou v zásade takisto nešetril, vedel však byť aj nežný, pastorálny, bukolický.