Christopher Hinterhuber, klavír

Klavírny recitál III – Christopher Hinterhuber


15. 3. 2016 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Christopher Hinterhuber klavír
Johann Nepomuk Hummel
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Franz Liszt
Fantázia G dur, op. 123
Sonáta c mol, KV 457
Sonáta cis mol, op. 27/2 Sonáta mesačného svitu
Fantázia na dva motívy z Mozartovej opery Figarova svadba

Johann Nepomuk Hummel bol vynikajúcim klaviristom, ktorý v mnohých svojich dielach predvídal harmonické a technické postupy Frederyka Chopina. Ani slnečný Mozart sa nevyhol temnejším inšpiráciám. Ku koncu života sa molové tóniny vyskytovali stále častejšie a častejšie. Mondschein sonáta Ludwiga van Beethovena je jedným z trhákov v oblasti takzvanej vážnej hudby. Franz Liszt si veľmi často „pomáhal“ témami iných majstrov, ktoré spracovával vo virtuóznom duchu.