Daniel Kharitonov, klavír

Klavírny recitál I – Daniel Kharitonov


7. 11. 2017 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Daniel Kharitonov klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Franz Liszt
Franz Liszt
Fantázia pre klavír č. 3 d mol, KV 397
Sonáta pre klavír č. 23 f mol, op. 57 Appassionata
Balada č. 1 g mol, op. 23
Impromptu č. 1 As dur, op. 29
Polonéza As dur, op. 53 Heroická
Sen lásky (Nokturno č. 3)
Uhorská rapsódia č. 2 cis mol

Daniel Kharitonov, laureát prestížnej medzinárodnej súťaže Piotra Iľjiča Čajkovského v Moskve (2015), sa predstaví so stálicami svetového klavírneho repertoáru v historickom priereze od Mozarta po Liszta. Z dielne klasicistických majstrov odznie Mozartova priezračná, ale výrazovo exponovaná Fantázia d mol a Beethovenova strhujúca a vášnivá Appassionata, jedno z vrcholných diel jeho tvorby. Vrstovníci Chopin a Liszt sú dominantnými zjavmi v klavírnej literatúre 19. storočia: pokiaľ Chopinovým estetickým ideálom bolo evokovať v klavírnej hre efekty spevu, sústredil sa Liszt skôr na virtuozitu a dosiahnutie efektov orchestrálneho znenia.